Calling QBS

 

f: 2006
e Coleur Rubin - Irco Mena

Calling är den enda avkomman till Ninas svårklasshäst Cleo som finns kvar på Stuteri QBS. Hon är sin mor upp i dagen både när det gäller förmåga och temperament.
Calling har placering i nationell 130 hoppning och Msv C dressyr.
Vi har stora förväntningar på Calling!